Finançament de farmàcies

Sabem el que fem!

Mètodes per a finançar l'adquisició d'una farmàcia

És molt probable que si vols comprar una farmàcia t’estiguis plantejant quins mètodes de finançament existeixen per poder dur a terme aquesta transacció.

En Arras Farma som especialistes en la compra venda de farmàcies i, per aquest motiu, a continuació anem a descobrir-les diferents mètodes per finançar l’aquisición d’una farmàcia que existeixen en l’actualitat i que poden ajudar-te a que facis realitat el teu somni.

Molts anys d'experiència.

Com finançar l'adquisició d'una farmàcia - Consells importants

És habitual que si es vol adquirir una farmàcia s’hagi d’acudir a un mètode de finançament extern ja que, habitualment, no té el líquid necessari per dur a terme aquesta operació.

És important acudir a entitats bancàries que estiguin habituades a finançar oficines de farmàcia. Ja que ells, amb la seva experiència podran orientar-te molt millor.

El producte que sol ser més habitual en aquest tipus d’operacions és la hipoteca mobiliària. És una hipoteca que té com a garantia la pròpia farmàcia. A més d’això, et demanaran recursos propis (diners, immobles …). Depenent de l’volum de l’operació, el banc exigirà que posis més o menys recursos propis.

formació farmacèutica i comptable

Què es necessita per finançar una farmàcia

Cada operació és completament diferent, però a continuació detallem els tres blocs importants a l’hora de buscar finançament.

  • Aportació dinerària : És la quantitat en metàl·lic que s’aporta a l’total de l’operació. En la majoria d’entitats bancàries, demanen que aquesta aportació, sigui com a mínim d’un 10%.
  • hipoteca mobiliària : Préstec que concedeix el banc sobre la farmàcia (garantit amb la pròpia farmàcia). La quantia, està supeditada a la taxació que s’ha de realitzar de l’oficina de farmàcia. La durada de l’préstec sol ser de 20 anys.

Hipoteca Immobiliària : l’obligació d’haver d’incloure un immoble en l’operació vindrà determinat per dues raons: o bé no s’arriba a cobrir tota l’operació entre la hipoteca mobiliària i l’aportació dinerària, o bé l’entitat bancària per criteris de risc, considera que en l’operació ha d’aparèixer una garantia immobiliària (normalment aquest segon cas només passa quan són operacions molt elevades).

Apunta't a la nostra llista de WhatsApp per ser el primer a conèixer les noves farmàcies en venda

Finançament a mida

Els comptes en participació, un bon finançament per a la teva farmàcia

Has de saber que hi ha un tipus de contracte que es coneix com “comptes en participació” i que pot ser una altra bona opció per poder finançar l’adquirir de la farmàcia. Es tracta d’un tipus de col·laboració que es porta a terme entre persones físiques i jurídiques en què es crea un compte on s’aporta una quantitat de diners per a poder realitzar l’activitat.

Aquests diners són invertits per una persona o entitat aliena a l’negoci i, per tant, permet que el gestor en propietat pugui ser el director exclusiu. Aquest tipus de finançament s’ha de pactar de forma molt minuciosa perquè les dues parts surtin beneficiades de l’acord.

Així doncs, els comptes de participació són un tipus de contracte bilateral. En el cas que es necessitessin més inversors, s’haurien de fer nous contractes d’aquest tipus per a establir la relació bilateral que s’especifica.

Es tracta d’un contracte privat que, com a tal, inclou que els participants compleixin una sèrie de drets i obligacions que determinin les seves relacions tant comercials com de cara a la relació amb tercers. Està format per dos membres:

  • El partícip: és el que inverteix els diners a la farmàcia i el que es manté a l’marge de la gestió de la farmàcia ja que això tan sols podrà fer-ho el gestor.
  • El gestor: és el director de la farmàcia, el que rep els diners i el que es compromet a gestionar el negoci de forma operativa.

El partícip té el dret de rebre els beneficis que s’aconsegueixin amb la gestió de la farmàcia, uns resultats que han de ser explicats de manera detallada pel gestor. Per tant, el gestor és el que s’encarrega de portar tot el negoci farmacèutic, de gestionar i operar de manera independent sense cap tipus d’intervenció de l’partícip que, exclusivament, aporta una quantitat líquida de diners i es porta una part de l’benefici.

Aquests són els principals mètodes de finançament per adquirir una farmàcia , però, hi ha més opcions menys conegudes però que igualment poden servir-te. Si necessites més ajuda a l’respecte, pots contactar amb Arras Farma ja que som una assessoria especialitzada en aquest sector i t’ajudarem a resoldre tots els teus dubtes.

Abrir chat